Demonstrasjoner mot nazisme i Sverige
Del
Stockholm (NTB-TT): Anslagsvis et par tusen demonstranter samlet seg i sentrum av Stockholm lørdag for å vise sin avsky mot naziangrepene på feministiske demonstranter i Malmö for en uke siden.

I Stock­holm ar­ran­ger­te rundt 30 or­ga­ni­sa­sjo­ner en fel­les mar­ke­ring mot na­zis­me på Med­bor­gar­plat­sen.

Po­li­ti­et vil være til stede under de­mon­stra­sjo­nen, men ser ingen di­rek­te ri­si­ko for an­grep eller kon­fron­ta­sjo­ner. Det var is­kald vind i Stock­holm lør­dag.

- Jeg håper det er været og ikke frykt som gjør at det ikke er så mange her, sa presse­tals­mann Lars Byström i po­li­ti­et i Stock­holm rett før de­mon­stra­sjo­nen star­tet.

Fire per­soner ble skadd da fe­mi­nis­tis­ke de­mon­stran­ter for­ri­ge helg ble an­gre­pet av per­soner med for­bin­del­ser til na­zis­tis­ke Svenskar­nas parti.

Også i flere andre svens­ke byer ble det ar­ran­gert de­mon­stra­sjo­ner.

NTB