HJEMME: Erica Krummelinde Gaarn-Larsen med sønnen Philip (4). Hun er leder i foreningen Hjernebarnet som samler foreldre til barn med hjerneskade, og formidler kunnskap om hjemmetrening av barna.  Foto: Silje Rognsvåg

Ville ikke vært foruten Philip (5)

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21