HJEMME: Erica Krummelinde Gaarn-Larsen med sønnen Philip (4). Hun er leder i foreningen Hjernebarnet som samler foreldre til barn med hjerneskade, og formidler kunnskap om hjemmetrening av barna.  Foto: Silje Rognsvåg

Ville ikke vært foruten Philip (5)

Frå bedehus til departement

NY REGJERING

Den nye utvikingsministeren Dag Inge Ulstein har den første leiarerfaringa si frå Norsk Luthersk Misjonssamband.

Slik er vår Gud

andakt

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.