Første gang: Den norske kirke i Nord-Hålogaland deltok for første gang i Pride i Tromsø. I sommer vedtok bispedømmerådet at man ikke skal vektlegge samlivsform ved ansettelser.  Foto: Arctic Pride Tromsø

Samliv er ikke lenger tema ved ansettelser

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?