RYDDIG: Ingen ting er avgjort og det foregår ikke noen avgjørelse på bakrommet, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. – Alt skal være så ryddig og åpent som overhodet mulig.  Foto: Dagen arkiv

Reagerer på ansettelses-rykter