Bispekandidater, fra venstre: Merete Thomassen, Jan Otto Myrseth, Sølvi Kristin Lewin, Ragnhild Jepsen og Kjetil Haga. Foto: Den norske kirke

En av dem kan bli biskop i Tunsberg