KONKURRANSE: Slik så Vårt Lands første førsteside ut da avisen så dagens lys i 31. august 1945. Dermed tapte redaktør Johannes Lavik den kampen han hadde ført for at Dagen skulle være landets eneste kristne dagsavis.  Foto: Arkiv

Ønsket ikke kristen konkurrent til Dagen

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)