VISJONÆRE: Rektor Kjetil Vestel Haga (fra høyre), salgs- og driftssjef i BCG, David Fredriksen, og økonomi- og administrasjonsleder, Tommy Land, samarbeider om spennende prosjekter ved Bibelskolen i Grimstad. – Det er han som er den visjonære, sier Fredriksen, og nikker mot rektoren.

Tar visjoner på alvor

Er vi garantister for gode resultater?

utenrikskommentar

Å drive misjons og bistandsarbeid er krevende, og det skal det også være. Det handler om innsamling, om etterrettelighet i alt og om forventningene folk har til at vi driver skikkelig. Givere i Norge skal stole på oss som en troverdig, frivillig organisasjon.