REDDING: – Jeg har en del venner i Redding som jeg har snakket med. De fleste sier bare at jeg skal be for dem, sier Tiril Åsjord, husleder for de norske bibelskolestudentene i Bethel Church Redding. Foto: Privat

Bethel Church i Redding oppfordrer folk til å be

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)