SAGRUSTEN REAGERER: Leksikon-artikkel i Store norske leksikon hevdet at kunnskap om Jesus ikke var pålitelig. Foto: Andrea Øien Sæverud

Stusser på leksikal 
omtale av Jesus

Målet for 2019: Gjestfrihet

frispark

Jeg kan ofte føle meg både utilpass og utrygg i sosiale settinger, men det skal ikke få stoppe meg. Erfaringene i etterkant er utelukkende positive.

Velg da livet, du menneske!

andakt

«I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve» (5 Mos 30,19).