STENGES: Blå Kors Behandlingss
...
STENGES: Blå Kors Behandlingssenter Loland havnet i en behandlingskø i HELFO for å få søknaden godkjent for videre drift og må stenge dørene i sommer. Foto: Blå Kors, Bogestadklinikken
Blå Kors må sommerstenge rusbehandlingsklinikk
Del
Treg behandling i HELFO om godkjenning gjør at Blå Kors Behandlingssenter Loland ikke kan drive videre.

Etter anbudsrunden i Helse Sør Øst RHF i vinter ble det klart at Blå Kors måtte legge ned to av fire avdelinger i Borgestadklinikken. Siden da har Blå Kors jobbet med alternativer for videre drift.

Gjennom ordningen Fritt Behandlingsvalg (FBV) ønsker Blå Kors å tilby pasienter rusbehandling videre på klinikkens avdeling på Loland i Vennesla kommune.

Men Blå Kors Behandlingssenter Loland har enda ikke mottatt godkjenning fra HELFO til å drive videre fra 1. juli som en rusbehandlingsinstitusjon med avtale innen Fritt Behandlingsvalg (FBV).

– Til tross for stor vilje fra både politikere og helsemyndigheter for å få til at vi skal kunne drive vår behandlingsinstitusjon videre, har vi havnet i en behandlingskø i HELFO for å få søknaden vår godkjent, sier direktør Janka Holstad i Divisjon Behandling på Blå Kors sine nettsider.

Må skrive ut pasienter

Den gjeldende avtalen for avdelingen på Loland går ut 30. juni, og for å sikre en kontinuitet i behandlingsforløp og tilbud hadde Blå Kors behov for å få på plass en avtale om FBV fra 1. juli.

– Når vi mangler godkjenning, betyr det at våre nåværende pasienter som ønsker videre behandling hos oss blir skrevet ut, og vi går mot sommerstenging av behandlingsinstitusjonen, sier Holstad.

I følge HELFO er grunnen at de har fått inn mange søknader om godkjenning om fritt behandlingsvalg, og har ikke ressurser til å behandle alle innen behandlingstiden på to til seks uker de har oppgitt tidligere.

– Sterkt beklagelig

– Dette er sterkt beklagelig, og rammer både pasienter og ansatte ved Blå Kors Behandlingssenter Loland. Nå står femti ansatte uten jobb fram til vi får godkjenningen, sier Holstad.

Blå Kors forteller at de har fått støtte fra samarbeidspartnere og brukergrupper om å finne en løsning som kan videreføre et langtidsbehandlingstilbud på Sørlandet. 

paywall
paywall
paywall
paywall
paywall