OMSKJÆRING: Jenter utgjør 52 prosent av befolkningen i Etiopia. Rundt 65 prosent blir omskåret, ofte med mødrenes velsignelse. Kvinnene på bildet har ingen direkte tilknytning til saken.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Mødre spiller en nøkkelrolle i kampen mot omskjæring

Tilgivelse

andakt

Den som av hjertet kan tilgi sin neste, vil oppleve en befrielse.