ISRAEL: Biskop Ole Christian Kvarme kan ikke se vekk fra løftene Gud gir til Israel i Det nye testamentet. Her sammen med Helga Haugland Byfuglien og Solveig Fiske. Arkivbilde.  Foto: Johannes Reindal

Kvarme knytter landløftene til Israels folk

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.