TAR OPP FAG: Mona Kristina Husebye (t.h.) og Mahima Vindenes (t.v.) har begge måtte sette livet på vent ettersom de mangler karakterene til å komme inn på studiene de ønsker. Tilleggspoeng for bibelskole kunne endret dette.
 Foto: Simon Eidesvik

De håper på ja til bibelskole-poeng

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?