KrF: Geir Jørgen Bekkevold synes det er trist at så mange har meldt seg ut av KrF på grunn av vielsen. – Det synes jeg er vanskelig å bære. Foto: Skjermdump/NRK1

– Jeg hadde aldri gjort dette for å provosere noen

Respekt og toleranse

debatt

I evangeliene sier ikke Jesus noe konkret om homofile, men i lignelsen om den barmhjertige samaritan, legger han føringer for hvordan vi burde forholde oss til mennesker vi er dypt uenige med.

Gleden over at en zulu hadde blitt døpt

lederartikkel

Når vi snakker om norsk misjonshistorie, må denne forutsetningen være med for at vi skal kunne danne oss et sakssvarende bilde av hvilken bevegelse dette var – og er.

Advarer mot ensidig troskamp

menneskerettigheter


Kampen for trosfrihet kan noen ganger gjøre livet mer komplisert for dem man forsøker å hjelpe, advarer forskere.