Illustrasjonsbilde: Yayimages.
...
Illustrasjonsbilde: Yayimages.com
Sosial angst behandles best over nett
Del
Et nettbasert behandlingsprogram for sosial angst oppnår samme resultater som tradisjonelle konsultasjoner, og behandler tre ganger så mange.

Mennesker med sosial angst finner seg ofte teknikker for å skjule problemet.

Er du redd for å rødme kan en høyhalset genser skjule noe av den røde nakken. Frykter du at folk skal se deg svette i en sosial situasjon går du tynt kledd og passer på å holde deg kald.

Disse knepene kan virke på et kortsiktig plan, men i det lange løp kan de gjøre verden stadig trangere.

Behandling

GODE RESULTATER: Tine Nordgreen har vært med siden oppstarten av E-mestring i 2007. Prosjektet kan vise til gode resultater og får behandlet flere pasienter enn ved ordinær konsultasjon ansikt 
til ansikt. Foto: Universitetet i Bergen
Tine Nordgreen er prosjektleder for det bergensbaserte behandlingsprogrammet e-Mestring som behandler panikklidelser, sosial angst og depresjon via internett.

I 2014 fikk psykologspesialisten Årets Innovasjonspris i Helse Vest for prosjektet. Hun forteller at etter noen innledende runder med dialog er nettopp disse knepene noe av det som kartlegges i behandlingen.

– Når man bruker disse knepene får man aldri funnet ut hvordan det ville gått uten, forklarer Nordgreen.

Les også: Alltid oppe til vurdering

En myte

Sammen setter terapeut og pasient opp et scenario for hvordan pasienten tror det vil gå om han eller hun for eksempel tar kontakt med en kollega i lunsjen. Antagelsen er ofte svært negativ. Virkeligheten viser seg ofte å være langt mer positiv. Slik kan en krysse seg stadig lenger ut 
av et vanskelig farvann.

Da Universitetet i Bergen sammen med Haukeland universitetssykehus først forsket på et nettbasert behandlingsprogram for blant annet sosial angst fantes det visse motforestillinger.

Bør man behandle slik på nett? Er ikke denne gruppen mer enn nok på nett fra før?

Nordgreen mener det er en myte at behandling av sosial angst fungerer bra i grupper. Tenkningen er at en da både får møte flere og samtidig blir eksponert for en sosial situasjon.

Men se for deg at undervisning om edderkoppfobi skal foregå i et rom fullt av edderkopper. Det gjør noe med konsentrasjonen.

– Det viser seg at når mennesker med sosial angst sitter i grupper så er angsten så høy at det blir vanskelig å konsentrere seg.

Her er symptomene - og dette gjør de med deg  

Allmenne erfaringer

Menneskene som kommer til e-Mestring forteller at de «alltid» har hatt disse problemene. I motsetning til andre lidelser oppstår sosial angst nemlig ofte tidlig. Noen nevner skolestart, andre ungdomstiden.

– Det som har slått meg i møte med sosial angst er på den ene siden hvor allmennmenneskelige disse erfaringene er. Vi kan alle identifisere oss med opplevelsen. På den andre siden slås jeg av den forferdelig negative selvevalueringen som ligger der. Den kan være veldig sterk og har i veldig mange tilfeller vart i mange år. I snitt har våre pasienter hatt det slik i 14 år. De opplever en sterk vedvarende frykt som er ganske lammende, forklarer Tine Nordgreen.

Spisset tilbud

Før prosjektet ble overført fra forskning og inn i psykiatrien ble det foretatt en evaluering. Den viste at e-Mestring oppnådde samme omtrent samme resultat som vanlig behandling ansikt til ansikt. Rundt en fjerdedel opplever full bedring. I tillegg er det mange som blir delvis bedre. Styrken ved e-Mestring er at terapeutene behandler tre til fire ganger så mange pasienter.

– Vårt opplegg fungerer ikke for alle, og vi må være mer nøye med hvem vi tar inn. Vi har et nokså spisset tilbud for mennesker med sosial angst. Men effekten er altså tilsvarende som for pasienter som får tradisjonell behandling.

Nordgreen håper at fremtiden kan gi mulighet til å utvikle e-Mestring for unge mennesker.

– Mitt store håp er å nå dem mens de fortsatt er i utvikling og skal få seg venner og kjæreste. Men det vi har i dag er for teksttungt til at en kan vente at det fungerer for ungdom.

 

sosial angst,behandling,nettbasert,rødme,svette,tine nordgreen,e-Mestring,panikklidelse,depresjon,universitetet i bergen,haukeland universitetssykehus