BARNEVERN: Det tok «Anna» to år å kunne fortelle om hva familien hadde opplevd med barnevern og politi uten å begynne å gråte. Bildet henger på en vegg i gangen mellom en av etasjene i Senter for helse og velferd i Vennesla. I fjerde etasje holder barnevernkontoret til.
  Foto: Birgit Opheim

Politi og barnevern kom på døra

Velgerene har valgte ikke sosialistisk flertall

KrFs veivalg

KrF har kommet frem til et veivalg. Et veivalg som ikke bare får konsekvenser for oss, men som også vi få store konsekvenser for hvilken regjering og statsminister vi har i Norge over nyttår.