FORNØYD: Terje Kaddeberg Skaar, påtaleleder i Agder politidistrikt siden 2013, er godt fornøyd med stigende antall barneavhør. – Dette er en ønsket, politisk styrt utvikling.  Foto: Politiet.no

Mangedobling av barneavhør hos politiet

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).

Var arkitekten bak et KrF-samarbeid

boklansering

I boken «Alle skal ned» kommer det frem at tidligere Ap-nestleder Trond Giske ikke ønsket å være avhengig av SV for å kunne danne regjering.

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).