FORNØYD: Terje Kaddeberg Skaar, påtaleleder i Agder politidistrikt siden 2013, er godt fornøyd med stigende antall barneavhør. – Dette er en ønsket, politisk styrt utvikling.  Foto: Politiet.no

Mangedobling av barneavhør hos politiet

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)