TROSSAMFUNN: Barneombud Anne L
...
TROSSAMFUNN: Barneombud Anne Lindboe vil ha nye kontrollmekanismer med lukkede trossamfunn for å forhindre overgrep mot barn i slike miljøer, der det forekommer ekstrem kontroll og demonutdrivelse av barn. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Barneombudet tar opp kampen mot overgrep mot barn i lukkede trossamfunn
Del
Trossamfunn som utøver fysisk og psykisk vold mot barn, må miste statsstøtte, krever barneombud Anne Lindboe i sitt høringssvar til ny lov for trossamfunn.

– Vi er bekymret for meldinger vi får fra barn, unge og unge voksne om hva barn blir utsatt for i noen lukkende trossamfunn. En del av dette dreier seg om fysisk, psykisk og seksuell vold, sier Lindboe i høringsuttalelsen.

Barneombudet trekker fram ekstrem kontroll og demonutdrivelse som eksempler på vold mot barn.

– Det må få konsekvenser

Lindboe mener Kulturdepartementet må sikre et regelverk som beskytter barn mot skadelig praksis.

– Det må få konsekvenser om barn skades gjennom praksisen til tros- og livssamfunn. Reglene må gjøre det mulig å kreve tilbakebetalt eller ikke tildele tilskudd til trossamfunn som ikke oppfyller barns rettigheter, krever Lindboe i sitt høringssvar.

Kontrollmekanismer

Barneombudet mener at første steg må være å få på plass regler som setter grenser for praksisen til samfunn som mottar eller søker om å få statsstøtte.

– Deretter må det være lovfestede kontrollmekanismer med en tilsynsmyndighet som faktisk følger opp meldinger om bekymring knyttet til enkelt samfunn, understreker Lindboe.