FOR ALLE: - Jeg er barneombud
...
FOR ALLE: - Jeg er barneombud for alle barn - også barn av muslimer og jøder, sier Anne Lindboe. Hun opplever omskjæring av gutter som en unødvendig smerte. Foto: Krister Sørbø, NTB Scanpix
Barneombud vil erstatte omskjæring med symbolsk religiøst rituale
Del
Barneombud Anne Lindboe ønsker et symbolsk ritual uten kirurgiske inngrep i stedet for gutteomskjæring. - Er det hennes oppgave å foreslå alternative ritualer for jøder, spør Ervin Kohn, leder i Det mosaiske trossamfunn.

«Jeg er barneombud for alle barn - også barn av muslimer og jøder. Deres barn har krav på den samme beskyttelsen som alle andre barn,» skriver Anne Lindboe i et debattinnlegg i Vårt Land.Hun regner gutteomskjæring for å være uten medisinsk nytteverdi, en unødvendig smerte, og en krenkelse av retten til å bestemme over egen kropp.

Ikke lytter- Glemmer jødiske barn- Det er som om hun ikke lytter når hun foreslår en nedre aldersgrense for omskjæring, sier Ervin Kohn. Han kan ikke forstå annet enn at Anne Lindboe glemmer at hun skal være barneombud for jødiske barn.

- Vi er nødt til å omskjære guttene på den åttende dagen, slår han fast, og henviser til at forskning dessuten demonstrerer at det er et godt tidspunkt siden blodet koagulerer best den dagen.-  Vi vil ikke kunne leve i et samfunn der omskjæring er forbudt, sier han.Kohn regner med at konsekvensene ville blitt at unge i fruktbar alder forlot Norge, at det vil bli vanskelig å få tak i en rabbiner og at den jødiske menigheten etter hvert ville dø ut.

Lederen i Det mosaiske trossamfunn er tilhenger av regulering:- Jødene i Norge har strenge prosedyrer og en grei praksis. Ikke alle har det, sier han. Kohn gjør oppmerksom på at det jødiske miljø verken har belastet helsevesenet ressursmessig eller økonomisk:- Vi har stått for omskjæringen selv, forklarer han.

NøytralMohammad Usman Rana, muslimsk samfunnsdebattant og lege reagerer også på barneombudets utspill:- Hun har ingen autoritet til å erstatte så pass sentrale tradisjoner for jøder og muslimer. Dette må være et uttrykk for at en i Norge i økende grad definerer en ikke-religiøs oppdragelse som nøytral, sier den tidligere leder for Muslimsk Studentsamfunn.Han opplever barneombudets argumentasjon som svak:- Barn utsettes for kirurgiske inngrep uten at de gir sin tillatelse, påpeker han, og viser til at foreldre velger operasjon for barn med utstående ører ut ifra en overbevisning om hva som er normalt for dem.- Gutteomskjæring er et lite, og stort sett risikofritt inngrep. Da jeg studerte medisin i USA stilte vi alle kvinner som hadde fått guttebarn spørsmål om de ville omskjære barnet med en gang, forteller han.

PaktstegnJan Opsal, religionsforsker ved Misjonshøgskolen i Stavanger, etterlyser også den forskningsmessige dokumentasjonen på at omkjæring av gutter er skadelig, og savner temaet religionsfrihet.

- Hvis barneombudet ikke reflekterer over religionsfrihet er utspillet problematisk ensidig, sier han.


Opsal forklarer at omskjæring av gutter er selve paktstegnet i jødedommen, et av de aller viktigste symboler på jødisk tilhørighet. Innen muslimske tradisjoner eksisterer det ikke et direkte påbud om omskjæring, men det er også der ganske gjennomgående utbredt.- Jeg kjenner ikke til noen muslimske kulturer hvor det ikke praktiseres, forteller han.Opsal har ikke sett argumenter på at det innen reformert jødedom er åpning for å drøfte alternativer til omskjæring:

- Poenget i forhold til barneombudet er at en religiøs aksept for et alternativt ritual vil være et helt nødvendig utgangspunkt. Å starte med et juridisk forslag vitner om en lite skjønnsom måte å operere på. Dialog med trossamfunnene før et slikt utspill ville ha styrket ombudets integritet.

Barneombudet var på ferie og det lyktes derfor ikke Dagen å komme i kontakt med henne.
(Dagen)