MÅ FÅ SJANSEN: – Jeg tenker at styret må få sjansen til å vise at de kan ta ansvaret de har fått. Vi får ta en oppsummering på neste årsmøte, sier Håkon Oma, styreleder i Bedehuskirken. Han har tro på det nye styret i Bedehuset Saron på Bryne. Bildet er fra et møte i regi av Bedehuskirken.  Foto: Sambåndet.no

Tok alle styreplassene

Målet for 2019: Gjestfrihet

frispark

Jeg kan ofte føle meg både utilpass og utrygg i sosiale settinger, men det skal ikke få stoppe meg. Erfaringene i etterkant er utelukkende positive.

Velg da livet, du menneske!

andakt

«I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve» (5 Mos 30,19).