NIELSEN HAUGE-EKSPERT: Sigbjør
...
NIELSEN HAUGE-EKSPERT: Sigbjørn Ravnåsen synliggjorde Hans Nielsen Hauges arv både som forsker, forfatter, skuespiller, foredragsholder og leder for Haugeinstituttet. Foto: Alf Ivar Hauge
Sigbjørn Ravnåsen er død
Del
Hans Nielsen Hauge-forsker og leder for Haugeinstituttet, Sigbjørn Ravnåsen, døde 74 år gammel 11. august, etter et kort sykeleie med en plutselig og alvorlig kreftsykdom.

Ravnåsen var primus motor for Haugeinstituttet i Kristiansand og var siden starten i 2005 daglig leder og styreleder der. Mange kjenner ham også som skuespiller i Hauge-spillet der han var manusforfatter og hadde rollen som Hans Nielsen Hauge selv.

– Det var med stor sorg vi mottok melding om Sigbjørn Ravnåsens bortgang. Han var en allsidig formidler som på en unik måte fikk satt Hans Nielsen Hauges liv og arv på dagsorden, sier nestleder i styret for Haugeinstituttet, Lars Dahle.

Haugeinstituttet setter fokus på den etiske dimensjonen innen ledelse, entreprenørskap, næringsutvikling, handel og miljø, med basis i Hans Nielsen Hauges tenkning, praksis og etiske grunnholdninger til arbeid, nærings- og samfunnsliv.

– Synliggjorde 
Hauges innsats

Ravnåsen har også ledet et forskningsprosjekt om Hans Nielsen Hauges etikk og ga i 2002 ut boka «Ånd og hånd - Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke» på Luther forlag. Boken var støttet av NHO og Forsknings- og utdanningsdepartementet.

– Mange har møtt Sigbjørn som skuespiller, foredragsholder og inspirator. Ikke minst bidro Sigbjørn til å synliggjøre Hauges uvurderlige innsats som samfunnsbygger utfra et kristent verdigrunnlag, sier Dahle.

«Ånd og hånd» kom i revidert utgave i 2015 med en ny aktualitetsdel med innslag fra blant andre filosof Henrik Syse, professor Guttorm Fløistad og førsteamanuensis Per Ingvar Haukeland. Boken er også oversatt til engelsk, fransk og estisk.

Ildsjel og katalysator

Lars Dahle beskriver Ravnåsen som en ildsjel med en svært sentral rolle i forhold til arven etter Hans Nielsen Hauge sammen med kona Signe Ravnåsen.

– Det bør nevnes at Sigbjørn og Haugeinstituttet var en katalysator for oppstarten av Hauge School of Management ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, sier Dahle, som til daglig har vært viserektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

Han forteller at Ravnåsen hadde et bredt nedslagsfelt og nådde ut til mange med kunnskapen om Hauge.

– Sigbjørn vil bli dypt savnet av mange, og jeg vil lyse fred over hans positive og lyse minne, sier Dahle.

Politiker i KrF

Ravnåsen var aktiv i Kristelig Folkeparti på lokalt plan i Sauherad og fylkesleder i Telemark. Fra 1986 til 1994 var han medlem av sentralstyret i partiet. Han var 1. vararepresentant fra Telemark for Kristelig Folkeparti på Stortinget fra 1989 til 1998 og møtte for Solveig Sollie i perioden 16. oktober 1989 til 3. november 1990 og var da blant annet medlem i Landbruks­komiteen.

Ravnåsen var utdannet lærer og jobbet fra 1964 til 1968 som lærer i Flå, deretter var han to år i Indre Arna før han kom til Sauherad, der han var rektor fra 1970 til 1998. I Sauherad var han også leder i Sund Normisjon og medlem av Sauherad sokneråd.

Sigbjørn Ravnåsen etterlater seg kona Signe og fire barn samt svigerbarn, barnebarn og oldebarn.