Jahn Otto Johansen fotografert da tidligere statssekretær og ekspedisjonssjef for Arbeiderpartiet, Karin Stoltenberg, ble bisatt i Vestre gravlund i 2012.  Foto: Aas, Erlend

– Jahn Otto Johansen var et glødende menneske

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.