FARLEG KALL: Som 15-åring opplevde finske Esko at Gud kalla han til å driva med det same som far sin: smugla biblar bak Jernteppet. Foto: Stefanusalliansen  Foto: Stefanusalliansen

Ein spion-thriller frå røyndommen: Hadde englevakt ved grensekontrollen

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.