FORUM KINO: Det står for tiden stillaser oppetter veggene på det ærverdige kinobygget. Ifølge huseierne skal alt være klart til mai neste år.  Foto: Klaus Gustafsson

Kampen om Forum

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).