Begravelser er en av de viktig
...
Begravelser er en av de viktigste oppgavene til Den norske kirke. Det kan reduseres hvis flere ønsker alternative former for avskjed ved livets slutt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Skeptisk til seremoniløs begravelse
Del
I Sverige og Danmark øker andelen som velger bort seremonien når de skal gravlegge sine nærmeste. Bransjeorganisasjonen Virke gravferd ønsker ikke samme utvikling i Norge.

I Sverige ble fem prosent av alle som døde i 2015 gravlagt uten seremoni, og i Stockholm var andelen 8,8 prosent. Det er mer enn en dobling siden tusenårsskiftet. I Danmark finnes ingen tilsvarende oversikt, men ifølge Vårt Land øker andelen også der.

Gunnar Hammersmark, direktør for Virke Gravferd, anslår at det gjelder rundt fem prosent av dem som gravlegges i Norge også, men han ønsker ikke at det skal øke.

Nettløsning

– Begravelsesbyråene må ikke bli et renovasjonsvesen. Hvis oppgavene består av å frakte en død person til et gravsted, uten annonse eller seremoni, kan det hindre andre i å vise respekt når noen har gått bort, sier Hammersmark til avisen.

Han tror seremoniløse begravelser kan bli mer vanlig også i Norge, spesielt hvis det blir en lett tilgjengelig tjeneste, slik det er i Sverige og Danmark. Der har begravelsesbyråer ferdige pakkeløsninger og tilbyr seremoniløs, enkel, standard eller påkostet begravelse på nett.

– En seremoniløs gravferd skal ikke framstilles som en naturlig ting å gjøre, mener han.

Begravelseskirken

Dag Øistein Endsjø, professor og religionsforsker ved Universitetet i Oslo påpeker at de fleste fremdeles velger seremoni i kirken, og han mener Den norske kirke de siste tiårene langt på vei er blitt en begravelseskirke. Han tror at det vil bli et problem for kirken hvis flere velger bort begravelsen. I 2015 ble 90,4 prosent av de døde i Norge gravlagt med seremoni, ifølge tall fra SSB.

Mye er uansett i endring, for eksempel øker andelen som ønsker askespredning kraftig:

Kraftig økning av askespredning  

 

begravelser-kutter-seremoni,innenriks,nyheter,Religion og livssyn,kristendom,norge,Riksnyheter,begravelse,seremoni