PROTESTER: Hundrevis av mennes
...
PROTESTER: Hundrevis av mennesker stilte opp under demonstrasjonen mot barnevernet i Oslo lørdag 16. april. Utgangspunktet for de koordinerte aksjonene i 20 land var omsorgsovertakelsen fra en pinsevennfamilie i Naustdal. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix
Reagerer på anklager om forræderi
Del
Norsk pinsetalsmann opplyser at de har hatt kontakt med Naustdal-familien.

Den rumensk-amerikanske talsmannen for støttekampanjen for pinsevennekteparet som ble fratatt fem barn, at de er blitt sviktet av norske kristne.

– Dere har forrådt troen deres og deres brødre i nød. Lederne deres er blitt tjenere for systemet, sa Chicago-pastoren Christian Ionescu om norske kristne .

Han mener norske kristne ikke blir forfulgt fordi de er politisk korrekte og har tilpasset seg kravene som stilles av et sekulært samfunn.

LES: Global D-dag mot norsk barnevern

Tilbudt assistanse

Andreas Hegertun
Andreas Hegertun, som er pressetalsmann i Pinsebevegelsens lederråd , kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– Det er vondt å høre at noen oppfatter det som at vi har sviktet denne familien, sier han.

– Har dere hatt kontakt med familien?

– Vi har vært i kontakt med familien og tilbudt vår assistanse.

– Har de tatt imot tilbudet?

– Det er ikke naturlig for meg å si så mye om vår dialog, sier han.

Kjenner ikke saken

Ut fra det som fortelles internasjonalt om at Norge forfølger kristne familier og kidnapper barn, synes ikke Hegertun det er rart at det kommer kraftige reaksjoner.

– Vi har forsøkt å kommunisere at vi i mener kristne generelt ikke forfølges i Norge. Det er mange forfulgte kristne i verden, men vi er ikke blant dem. Vi tror heller ikke barnevernet generelt forfølger kristne familier. Av respekt for alle våre trossøsken som virkelig forfølges synes jeg dette er merkelige påstander, sier han.

Men han understreker at det kan gjøres feil og finnes enkeltpersoner innenfor et system som har fordommer.

– Vi vet ikke om det er gjort feil i denne spesifikke saken, siden vi ikke sitter på verken saksmaterialet eller fagkompetansen til å vurdere det. Men vi støtter familiens ønske og behov om en rask og rettferdig behandling, og vi forstår at de har det forferdelig tungt, sier han.

LES: Psykolog slakter barnevernet i Naustdal-saken

Gode erfaringer

Anklagene fra Ionescu retter seg ikke bare mot pinsebevegelsen, men mot norske kristne generelt. Han mener de «i beste fall er stille og i verste fall støtter myndighetenes overgrep». Han kaller barnevernet et urettferdig, konspiratorisk og hensynsløst system.

Den rumenske bergenspastoren Emil Georgescu sa i Dagen at barnevernet er en fiende av Gud, Bibelen og enhver kristen familie.

Den mangeårige forkynneren og pastoren Sten Sørensen er selv fosterfar til to jenter.

– Både personlig og som pastor er min erfaring med barnevernet utelukkende positiv. Jeg har møtt mennesker som er opptatt av barnas beste, sier han, og legger til at kristent engasjement er blitt sett som noe positivt i møte med barnevernet.

– Selvfølgelig kan det skje feil der som alle steder. Men om det skjer en tabbe på et sykehus, legger man ikke ned sykehuset. I sum skal vi være glad for at vi har et oppegående barnevern i Norge. Det skal vi takke Gud for.

Han mener anklagene som er framført fra utlandet i den konkrete saken i Naustdal, virker mot sin hensikt.

– Når man roper at barnevernet dreper barn, har man meldt seg ut av enhver saklig og seriøs debatt.

Sørensen reagerer på påstandene om at norske kristne har forrådt familien og troen.

– Det gjør at de som fremmer anklagene, framstår som en ekstrem gruppe fra Amerika. Slik oppførsel gjør ikke at kristne får et godt renommé i Norge. Det er beklagelig at flere kristne lar seg rive med i primitiv suggesjon. Disse tingene er med på å ødelegge for kristentroen i landet, sier han.

LES: Demoniseringen av Norge

«Ekstremt ­sosialdemokratisk»

Øivind Augland har bred kontakt med det frikirkelige og lavkirkelige Norge etter mange år som leder for menighetsplantingsnettverket Dawn. Generelt har han inntrykk av at mange menigheter har et godt samarbeid med barnevernet. Han kjenner også til mange kristne som er ansatt i barnevernstjenesten eller er fosterhjem.

Selv om han mener barnevernstjenesten gjør mye bra, tror han den i noen tilfeller kan gå for langt.

– Ut fra andre nasjoners forståelse av Norge, er vi ekstremt sosialdemokratiske. Vi vektlegger statens og institusjoners ansvarlighet inn i den private sfære mye mer enn mange andre gjør. Jeg tror vi er blinde for hvor sterkt dette preger tenkningen vår, sier Augland.

LES: Fikk baby hjem igjen

Får spørsmål

Nylig var Augland i Romania og reiste rundt i forskjellige menigheter.

– Jeg måtte forklare meg om barnevern i 20 minutter før jeg kunne si noe som helst annet, sier han.

I praksis mener han barneoppdragelse i Romania er regnet som et helt privat anliggende som ikke angår myndighetene, heller ikke hvis og eventuelt i hvilken grad man bruker fysisk avstraffelse.

– Mye av aggresjonen i Romania mot barnevernet er nok også et uttrykk for skjult skyld over hva som faktisk skjer i deres egne familier. Men det er lettere å ta dette ut på noe som ligger utenfor egne grenser, sier han.

– Det er også flere organisasjoner og menigheter for eksempel i Romania som har en mer nyansert tilnærming til problemstillingen, legger han til.

LES: Barnevernet - alltid det beste for barna?

Forstår reaksjon

Samtidig synes Augland at det er forståelig at mennesker i både Romania og andre land reagerer på Naustdal-saken, særlig at et spedbarn på tre måneder ble skilt fra moren.

– Også i en norsk kontekst synes jeg det er helt uforståelig, sier han.

Augland mener man ikke kan se bort fra at det finnes ansatte i barnevernet, som på andre arbeidsplasser, som «har sin egen agenda» og kan begå overtramp.

Beskyldningene fra utlandet om at norske kristne har vært tause, kan han skjønne.

– Mange menigheter opplever at hvis de reiser seg offentlig, så blir de kjent som dem som er imot alt mulig. Det gjør at mange ligger lavere med kontroversielle standpunkt, sier han.

Augland tror også norske kristne opplever at barnevernssaker ofte er kompliserte og at det er vanskelig å kjenne seg igjen i de generelle anklagene som reises mot Norge fra utlandet. Det tror han medvirker til at mange ikke umiddelbart slutter seg til kampanjen.

LES: Kristen protestbølge mot norsk barnevern

andreas hegertun,barnevern,christian ionescu,emil georgescu,forfølgelse,pinsebevegelsen,sten sørensen,øivind augland,pinsebevegelsens lederråd