ØNSKER: – Vi ønsker at flere skal få anledning til å lese bøker av Carl Olof Rosenius, sier Birger Helland. Hans forlag har trykt på ny sju bøker av den svenske forkynneren.  Foto: Ove Eikje

Tar gammel klassiker frem fra glemselen

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.