Arne Bakken til minne
Del
Det var med sorg vi den 31. januar mottok meldingen om at Arne Bakken er død, skriver pastor Roar Eriksen i et minneord om Arne Bakken.


Arne Bakken er et kjent navn for mange kristne i Norge. Hans navn er kjent langt utover pinsebevegelsen og trosbevegelsen, ja også langt utover landets grenser.

Arne ble frelst ut fra et liv i Oslos hardeste miljø, hvor blant annet narkotika var en del av hverdagen. Det tøffe livet hadde allerede satt sitt sterke preg på den unge gutten. Midt i dette fikk Arne høre vitnesbyrd om at Jesus kan frelse og forvandle. Han valgte å tro og ta imot, og Arnes liv ble virkelig snudd opp ned.Sammen med sin Mette stiftet Arne snart familie. Begge var blitt frelst og gledet seg i det nye livet. De fikk to barn sammen, Janicke og Bianca Renate. Etter kort tid som en kristen, og med stor hjelp fra ?Ten Center?, begynte Arne å dele sitt vitnesbyrd og sine erfaringer med andre. Mange skoleelever og også foreldre ble fascinert over å høre ham advare mot narkotika og ikke minst over hans sterke vitnesbyrd om hva som hadde skjedd i hans eget liv.Arne Bakken kom etter hvert inn i nye oppgaver, og ble en anerkjent forkynner, pastor og bibellærer. Ikke minst hadde han en spesiell gave til å undervise. Han underviste med dyktighet og kunnskap. Det finnes nok mange som har kassetter med sterk undervisning av Arne Bakken. Mange har også blitt frelst gjennom Arnes tjeneste.De siste årene ble imidlertid turbulente og vanskelige for Arne og også for hans nære familie. Det ble perioder hvor det meste var mørkt og håpløst, men midt i det kjempet han for å finne tilbake til freden, gleden og friheten. Gjennom de siste par årene var han en del på våre møter i Noahs Ark, (nå Bibel og MisjonsSenteret) en menighet som han selv var med på å starte for fem år siden. Og vi har hatt nær kontakt med ham. De siste månedene oppholdt han seg i Danmark, og vi gledet oss over å se at Arne så mye bedre ut.Tirsdag i uken før han døde var han på vårt bønnemøte, og han sang en sang om leiren i pottemakerens hånd. Arne sa at han hadde fått oppleve at Gud gjør akkurat slik med oss, at vi kan få komme igjen og igjen til Ham. Arnes vilje var å høre Jesus til, og hans drøm var å kunne komme tilbake i en tjeneste for Gud!Derfor kom det som et vondt sjokk for oss da vi fikk meldingen om at han var død! Våre tanker og vår forbønn gjelder hans nærmeste etterlatte, spesielt barna Bianca Renata og Janicke og Mette. Midt i denne situasjonen opplever de en helt spesiell styrke, fred og glede og en fornyelse i sine egne liv. De har også fått en sterk visshet om at Arne har gått hjem til Jesus.Vi tenker også på Donna, som var hans spesielle venn de siste årene, og som var en spesiell støtte og en sterk forbeder for Arne. Må Gud velsigne og styrke dere alle!Arne Bakken begraves fra Bredtvet kirke mandag 12. februar klokken 13.00.Vi lyser fred over Arne Bakkens minne!Roar Eriksen