AKSJONISTEN: Helt til de siste årene var Per Kørner kjent for sine aksjoner, som her under bispeinnsettelsen av Olav Øygard i Tromsø domkirke 14. november 2014.  Foto: Bertinussen, Rune Stoltz

Per Kørner er død

Slit med å få unge til å snakke om tru

tro

– Tru er for mange litt privat, og det har alltid vore noko stigmatiserande å vere kristen, seier Mari Tesdal Hinze som har vore Tensing-leiar i mange år. Det vil ho gjerne endre på.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.