AKSJONISTEN: Helt til de siste årene var Per Kørner kjent for sine aksjoner, som her under bispeinnsettelsen av Olav Øygard i Tromsø domkirke 14. november 2014.  Foto: Bertinussen, Rune Stoltz

Per Kørner er død

Slik er vår Gud

andakt

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.