KUPP: Ludvig Nessa mener det T
...
KUPP: Ludvig Nessa mener det Tromsø valgmenighet gjør, minner om kupp. Menighetsledelsen vil ikke kommentere kritikken. Foto: DM-arkiv
Angriper gamle allierte
Del
Ludvig Nessa hevder tidligere forbundsfeller i «Den norske kirke i eksil» har vært gjøkunger i redet som fortrenger andre for selv å overta styringen.
Det er i siste nummer av bladet På Kirkens Grunn at Nessa tar et kraftig oppgjør med Tromsø valgmenighet og Kautokeino-prest Olav Berg Lyngmo.TilhørighetDet er elleve år siden Børre Knudsen ble vigslet til biskop i Strandebarm prosti i Kautokeino kirke. Siden er det blitt etablert flere menigheter innenfor denne sammenhengen, både i Sør-Norge og Nord-Norge. I Kolbotn menighet utenfor Oslo ble det etter hvert splittelse, og nå frykter Nessa ytterligere avskalling norpå.Bakgrunnen er at Tromsø valgmenighet har kalt inn til et landsomfattende kontaktmøte uten å konferere med styret for Den norske kirke i eksil. I en lederartikkel kritiserer Nessa menigheten for at den aldri har gjort klart hva slags tilhørighet den vil ha, samtidig som den vil ha Børre Knudsen som biskop.Ifølge bladet kom Knudsen med følgende presisering uttalt på et møte som eksilstyret hadde med representanter for menighetene i Tromsø og Balsfjord i vår:– Jeg er biskop i Den Norske Kirke i eksil! Jeg er ikke biskop for dem som ikke vil være med i Den Norske Kirke i eksil!– Minner om kuppI informasjonsbrosjyren til Tromsø valgmenighet går det fram at man vurderer nærmere fellesskap med den konservative lutherske Missouri-synoden i USA og Misjonsprovinsen i Sverige. Sistnevnte er en struktur med alternativt tilsyn av afrikanske biskoper som er etablert som reaksjon på den liberale utviklingen i Svenska kyrkan.Nessa hevder at valgmenigheten med sin innkalling til rådslagningsmøtet har gjort noe som «kan minne mer om kupp enn tankeløs adferd». I en lignelse framstiller han det som om «Den Norske Kirke i eksil» har fått gjøkeegg i «redet» som fortrenger alt annet for selv å kunne overta styringen.Prest Gunnar Helge Ødegaardsstuen i Tromsø valgmenighet sier han ikke vil kommentere innholdet i bladet.– Det vil bare gjøre vondt verre. Det får stå for hans regning som har skrevet det, sier han.Tilbakeviser påstanderOlav Berg Lyngmo, som ble avsatt som prest i Kautokeino etter at frasa seg tilsynet til homofili-liberale biskop Ola Steinholt, ble innsatt som prest i Den lutherske kirke i Norge i Messiaskirken i Oslo i juni. Dette beklager Nessa. «Vårt håp og vår bønn var at Lyngmo hadde blitt ved sin lest. Og verget sin menighet i Kautokeino i disse ulvetider», skriver han.I en uttalelse fra styret for menigheten i Kautokeino heter det at «Den Norske Kirke i eksil» fra starten av har vært en presteforening og ikke hatt menigheter som medlemmer. Derfor avviser styret at de er underlagt en «geistlig styringsstruktur» eller noe annet styre utenfor menigheten. Styret skriver også at Berg Lyngmo er i delvis permisjon av økonomiske årsaker, ikke fordi han har forlatt menigheten.«Dersom biskop Knudsen akter å fortsette slik vi har hatt det siden 1997, at han har vært vår biskop uten at vi har vært med i Strandebarm prosti eller Den norske kirke i eksil, så er han fortsatt vår biskop. Dersom han velger å bryte med denne 11 år gamle praksisen - så noterer vi at vi heretter ikke har biskop. Det må vi dypt beklage. Vi forholder oss fortsatt bare til biskop Knudsen personlig, og ikke til et prostistyre!» heter det i brevet.

DM