Edward Snowden, mannen som var
...
Edward Snowden, mannen som varslet om USAs overvåkning av sosiale medier, var i forrige uke på avisforsider verden over.  (Foto: REUTERS/Bobby Yip/NTB Scanpix)
Amerikanske politikere truer Ecuador
Del
Flere amerikanske politikere truer med ikke å fornye Ecuadors handelsprivilegier om landet gir asyl til Edward Snowden.

Se­na­tor Ro­bert Me­nen­dez, som leder Se­na­tets uten­riks­ko­mité, lovte ons­dag å blok­ke­re Ecua­dors pri­vi­le­ger­te ad­gang til mar­ke­det i USA, som er verdt hundre­vis av mil­lio­ner dol­lar og tu­se­ner av ar­beids­plas­ser.

- Vår re­gje­ring vil ikke be­løn­ne land for dår­lig opp­før­sel. Han­dels­pre­fe­ran­ser er et pri­vi­le­gi­um som gis til na­sjo­ner, ikke en ret­tig­het, sa han.

Også Sandy Levin, som er de­mo­kra­te­nes mann i han­dels­pa­ne­let i Re­pre­sen­tan­te­nes hus, sier at Ecua­dors han­dels­av­ta­ler ikke blir for­ny­et neste måned om lan­det gir Snow­den asyl.

Ecua­dor sier at de vil gi Snow­dens asyl­søk­nad en grun­dig vur­de­ring, men det kan ta flere uker før han får svar.