REAGERER: Daglig leder i Norme
...
REAGERER: Daglig leder i Norme, Anne Lise Søvde, håper å få vekket politikerne i KrF, Venstre og Ap til å gå i mot regjeringens forslag til endringer i Utlendingsloven. Foto: Johannes Ek Reindal
– Listhaug gjør arbeidet v��rt vanskelig
Del
Norme har avgitt en skarp høringsuttalelse om regjeringens innstrammingsforslag. Daglig leder sier det handler om kristen nestekjærlighet.

– Vårt kall og mandat som norske misjonsorganisasjoner, er å forkynne evangeliet gjennom handlinger og ord, forklarer daglig leder i Norme, Anne Lise Søvde.

Organisasjonene under Norme-paraplyen driver med misjon og diakonalt arbeid i et bredt spekter.

– Det vil ramme oss i vårt arbeid på misjonsfeltene, hvis Listhaugs asylinnstramninger ikledd et kors rundt halsen er det som blir tolket å være kristen nestekjærlighet. Hvis det å miste muligheten til å søke beskyttelse i Norge for familier som flykter fra krig og terror blir representativt for hva evangeliet tolkes som, kjenner ikke jeg meg igjen.

Si din mening i kommentarfeltet nederst på siden - og følg også debatten på våre Facebook-sider .

Salve

Høringssvarene til regjeringens forslag til endringer i Utlendingsloven, tikker i disse dager inn.

Paraplyorganisasjonen Norme, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, har avgitt høringssvar. Det er Anne Lise Søvde som har ført svaret i pennen, og hun gir på vegne av sine medlemmer, regjeringens forslag det glatte lag. For Norme bryter regjeringens forslag med folkeretten, flyktningkonvensjonen og en lang rekke andre menneskerettighetsavtaler Norge er forpliktet på.

Les også: Klare svar 
fra Norme

Støtte?

Norme har 43 av landets store og små misjonsorganisasjoner i ryggen. Kort sagt det meste av misjons-norge.

– Har medlemsorganisasjonene blitt hørt før du sendte svaret, Søvde?

– Jeg har frihet til å levere uttalelser på saker som bør og er av viktighet for norsk misjon. Vanligvis så skriver jeg et utkast og sender det til noen av våre organisasjoner som er spesialister på feltet. I denne saken har blant annet Kia, Kristent Interkulturelt Arbeid, lest det jeg skrev. Styret i Norme er også informert, sier hun.

Søvde regner ikke med at alle medlemsorganisasjonene stiller seg bak alt hun har skrevet.

– Men sånn vil det være.

Hun håper svaret fra Norme kan få politikerne i KrF, Venstre og kanskje Arbeiderpartiet til å snu i saken om endringer i Utlendingsloven.

Kraftig

– Det er en sterk uttalelse, og det har neppe skjedd tidligere at en sammenslutning av misjonsorganisasjoner har uttalt seg så skarpt i en politisk betent sak, sier professor i kirkehistorie og rektor på Menighetsfakultetet, Vidar Leif Haanes.

STERKT: Vidar L. Haanes sier Normes svar nærmest er historisk. Foto: Johannes Ek Reindal
Samtidig understreker Haanes at den skarpe reaksjonen heller ikke kom uventet.

– Det viser at Den norske kirkes engasjement også deles av flere andre kirker og de frivillige organisasjonene.

I forrige uke kritiserte Listhaug Den norske kirke for å være en aktør for venstresiden. Bakgrunnen var at Mørebiskop Ingeborg Midttømme gikk sterkt mot innstrammingsforslagene i sin høringsuttalelse.

– Det gjør Normes uttalelse særlig interessant, men ikke overraskende. Fortsatt er flertallet av Normes medlemmer fundert i de holdninger som preget de frivillige kristne organisasjonene fra slutten av 1800-tallet, der den vestlandske venstrebevegelsen og vekten på demokrati gikk hånd i hånd med kunnskap om andre folkeslag på misjonsmarken og troen på likeverd og ansvar for mennesker i nød. Fremskrittspartiet har nok hatt større inngang i amerikansk-orienterte karismatiske miljøer enn i de mer tradisjonelle organisasjonene og frikirkene vi finner i Norme.

Ikke konsultert

Ingen i Norsk Luthersk Misjonssamband var konsultert før Normes uttalelse, men fungerende generalsekretær Espen Ottosen opplyser at det heller ikke er vanlig prosedyre.

– Føler du deg trygg på at organisasjonen står bak uttalelsen?

– Jeg er sikker på at mange i vår organisasjon opplever at Norme blir for direkte og ubeskyttet.

– Betyr det at Norme ikke har dekning for å så krasse uttalelser?

– Det er vanskelig å svare på. Men det blir usedvanlig tamt hvis Norme bare skulle skrive det absolutt alle kan stille seg bak. Det er ikke noe stort problem for Misjonssambandet om vi gjerne skulle sett at noe var litt annerledes.

Ikke lest

Andreas Nordli leder Ungdom i Oppdrag, som er medlemsorganisasjon i Norme. Han har ikke lest høringssvaret fra Norme, men sier UiO stiller seg bak uttalelsen.

– Vi er klar over innholdet og vet hva Anne Lise Søvde har sagt om dette tidligere. Vi vet at hun er tydelig på det og støtter henne.

Nordli forteller at UiO daglig kjenner norske asyl- og innvandringsregler på kroppen. Blant annet har afghanske flyktninger engasjert seg i organisasjonen. Disse har kommet til tro etter at de kom til Norge, og Nordli forteller om en meget tilfeldig behandling av ankesaker.

– Det er nesten avhengig av hvem du møter i ankeinstansen og dere dagsform, sympatier og antipatier. Det er sikkert ikke slik, men det virker ofte slik.

Han tror ikke situasjonen blir enklere fremover. I hvert fall ikke om man skal ta statsråd Listhaugs uttalelser på alvor.

– Utrolig viktig

Professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, sier at regjeringen kan avskrive biskopene.

– Men nå kommer andre krefter i kirken også ut. Det er utrolig viktig at misjonsforeningene kommer, for da er det et samlet Kristen-Norge som står bak.

– Lytter Listhaug til kritikken?

– Det er uinteressant. Spørsmålet er hva som skjer med stortingsflertallet. Mye tyder på at uttalelsene fra Kristen-Norge har en stor innflytelse på stortingsflertallet. Frps nærmeste støtteparti i denne saken er Arbeiderpartiet. Men det er grenser hva Arbeiderpartiet tør å være med på hvis Kristen-Norge mot, sier Aarebrot og viser til at Ap-leder Jonas Gahr Støres prosjekt er å få samarbeid med KrF.

----------

Si din mening i kommentarfeltet nederst på siden - og følg også debatten på våre Facebook-sider :

Olav Nilsen skriver:

« Dette er aldeles uhørt. Jeg er en ivrig støttespiller for bl.a Norsk Luthersk Misjonssamband, som jeg noterer er usikker på hvordan misjonsfolket vil reagere. Min reaksjon er følgende: La statsråden drive politikk, la misjonsfolket drive misjon.

Når det gjelder "kristen nestekjærlighet" handler det først og fremst om hvordan jeg møter de mennesker i hverdagen som trenger min hjelp, og hvordan jeg forvalter de midler jeg har fått til disposisjon - ikke om støtte eller ikke støtte til et partiprogram.

At en i tillegg trekker inn Listhaugs kors finner jeg direkte usmakelig.

"Sylvi Listhaug gjør misjon vanskelig", sier Normes leder. For egen del er det mitt eget misjonsengasjement som blir vanskelig etter en slik hårreisende uttalelelse!»

 

sylvi listhaug,anne lise søvde,utlendingsloven,asylforlik,frp,regjeringen-endringer,norme,espen ottosen,nlm,vidar l. haanes,asylpolitikk,misjon,misjonsorganisasjoner