OPPHOLD: Slike falske historier er mer aktuelle i land hvor det er tilstrekkelig at man har konvertert. Jeg tror dette er relativt uproblematisk i Norge sier Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

– Ikke nok å tro for å få bli

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.