ALDRI FØR: Enhetsleder på NAV-
...
ALDRI FØR: Enhetsleder på NAV-kontoret på Holmlia, Hans Kristian Berndtsson har vært ansatt siden 2008 og har opplevd ruteknusing og tagging. Antisemittistisk vandalisering har han imidlertid aldri opplevd før. Bildet viser NAV-kontoret slik det så ut søndag ettermiddag. Foto: Dagen-tipser
NAV-kontor tagget med jødehat
Del
«Auschwitz» og «Arbeit macht frei» møtte de ansatte på NAV-kontoret på Holmlia i Oslo da de kom på jobb mandag.

«Auschwitz» står det skrevet med hvite bokstaver på en av glassdørene inn til NAV-kontoret på Holmlia, i Søndre Nordstrand bydel i Oslo. «Arbeit macht frei» dekker den andre halve døren. Da de ansatte kom på arbeid mandag, ble de også møtt med rød sprayboksmaling på vinduene på hver side av dørene.

Bygningen som NAV holder til i huser også to moskéer og en menighet, Misjonskirken Oslo Syd. Tidligere holdt også en internasjonal menighet til i bygget.

Første gang

Enhetsleder på NAV-kontoret på Holmlia, Hans Kristian Berndtsson, bekrefter vandaliseringen. Han har vært ansatt siden 2008 og har opplevd ruteknusing og tilgrising.

– Det tagges stadig vekk på offentlige bygg, sier han til Dagen.

Antisemittistisk vandalisering har han imidlertid aldri opplevd før.

– Vi er heller ikke kjent med at andre NAV-kontor i Oslo har opplevd noe lignende, sier han, og legger til:

– Vi har ikke peiling på hvem det kan være som har gjort dette.

– Hva skal dere gjøre med det?

– Det er en sak for politiet, svarer Berndtsson.

– Det skal anmeldes på lik linje med vandalisme generelt.

– Mot NAV

Da Dagen var i kontakt med enhetslederen mandag morgen var kontoret allerede i gang med å vaske bort det antisemittiske budskapet på vinduene. Berndtsson mener ordlyden kan tolkes både i den ene og andre retningen.

– Vi tolker det slik at det er rettet mot NAV, sier han.

– Hvorfor skulle man skrive Auschwitz og Arbeit macht frei hvis det er NAV man er ute etter å ta?

– Hvis folk er sinte, skriver de hva som helst. Jeg har ingen grunn til å spekulere på dette. Politiet kan sette det inn i en sammenheng, sier Berndtsson.

– Forferdelig

Da Tore Wilhelmsen gikk forbi bygget søndag i 15-tiden i forbindelse med et bursdagsselskap i nærheten, oppdaget han vandaliseringen.

– Jeg synes det er forferdelige greier, sier han.

Tore Wilhelmsen synes det er trist at NAV, som hjelper folk med penger til daglige behov og anskaffelse av bolig, skal bli møtt med slik vandalisering.

– Slagordene referer til noe som var for lenge siden i forbindelse med Holocaust. Vi er jo ikke jøder og tilhører ikke den gruppen som de ønsker å skrive slagord om, sier Wilhelmsen. Han spekulerer i om det kan være noen som ikke fikk innvilget økonomisk støtte som kan stå bak.

Wilhelmsen og kona er begge engasjert i Med Israel For Fred (MIFF). De ønsker å arbeide mot at en spesiell folkegruppe skal bli målgruppe for hat, og mener antisemittismen er blitt sterkere både i Europa generelt og i Norge.

– Antisemittisme øker i Frankrike, Tyskland og Sverige og nå har vi begynt å få det her, sier han. – Det er veldig trist.

Auschwitz: Bildet viser inngangen til de 
tidligere konsentrasjonsleirene Auschwitz-
Birkenau, i Polen. «Arbeit macht frei», arbeid gjør fri, er teksten som ble tagget på inngangsdøren til NAV-kontoret på Holmlia i Oslo i helgen. Arkivfoto: Foto: AP Photo/NTB scanpix
 

Tredobling

175 tilfeller av hatkriminalitet ble anmeldt i Oslo i 2016, en tredobling siden 2013, skrev NRK i april i fjor.

På Politiets nettside beskrives hatkriminalitet som straffbare handlinger som helt eller delvis er motivert av hat eller negative holdninger på grunn av etnisitet, religion, livssyn, homofil orientering eller nedsatt funksjonsevne. Videre står det at dersom en utsettes for hatkriminalitet, så er det som oftest på bakgrunn av gruppen en tilhører eller opppleves å tilhøre eller støtte.

«Hatkriminalitet er derfor særlig alvorlig, fordi den ofte er ment å ramme hele grupper av befolkningen», står det.

– Den største økningen omhandler vold og hatefulle ytringer i sentrum og i nabolag, sa Monica Lillebakken, leder i hatkrimenheten ved Manglerud politistasjon til NRK. Ifølge Lillebakken var det saker som omfattet hatefulle ytringer og vold mot personer som er mørke i huden, som var vanligst i 2016.

Det har ikke lykkes Dagen å få kontakt med Lillebakken i denne omgang.

 

For Gordon Andersen er det viktig at barna lærer om Holocaust. Det har gjort sterkt inntrykk på datteren Gloria (16)....

Posted by Dagen on  9. januar 2018