oljepenger: En prosent av nors
...
oljepenger: En prosent av norske pensjonskroner investeres i alkoholprodusenter i utlandet. Det vil småpartiene på Stortinget ha slutt på. Foto: Gr tt, Vegard Wivestad
Småpartier vil tørrlegge oljefondet
Del
80 milliarder norske pensjonskroner investeres i alkohol. Det synes Frp at oljefondet bør fortsette med.

– Det er helt vanvittig, sier Kjersti Toppe, Senterpartiets helsepolitiske talsperson.

Hun mener det er uetisk av oljefondet å investere milliarder av kroner i selskaper som produserer alkohol, på grunn av helseskadene det påfører folk og deres omgivelser (se faktaboks).

I tirsdagens utenrikskommentar i Dagen, utfordret Dignis generalsekretær, Jørn Lemvik, politikerne til å trekke oljefondet ut av alkoholindustrien. Så langt har Digni, Blå Kors, Actis og 16 andre organisasjoner sluttet seg til dette kravet etter initiativ fra organisasjonen Forut. Kravet støttes også av KrF, SV, MDG og Sp.

– Det er paradoksalt at vi er veldig opptatt av miljøkonsekvenser av investeringer, men ikke tar på alvor investeringer i industrier som er direkte helsefiendtlige, sier Toppe.

Les Jørn Lemviks kommentar: 80 milliarder pensjonskroner er plassert i alkoholindustrien

Små utfordrere

I 2009 trakk Stoltenberg-regjeringen oljefondet ut av tobakksindustrien på et helsefaglig grunnlag. Foruts rapport slår fast at «de etiske problemene knyttet til å tjene penger på alkoholproduksjon er minst like store som for tobakksproduksjon». For å få oljefondet ut av alkohol også, må det først til en utredning av konsekvensene.

– KrF foreslår at den prosessen nå settes i gang, sier Olaug Bollestad, KrFs 2. nestleder og helsepolitisk talsperson.

Sammen med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti foreslo KrF å sette i gang en utredning allerede i vår, men forslaget fikk kun støtte av Miljøpartiet De Grønne.

KrF slår i sin nye utviklingsmelding fast at oljefondet «bør trekke seg ut av alkoholselskaper og spillselskaper».

– Vi kommer til å gjenta forslaget, sier Snorre Valen, SVs finanspolitiske talsperson.

Til våren får de nemlig en ny sjanse til å få stortingsflertallet med seg når den årlige stortingsmeldingen om oljefondet legges fram.

– Vi må fortsette å utfordre de store partiene, slik vi også måtte gjøre med kullinvesteringer. Alkoholindustrien er mangefasettert, men i det store bildet investerer vi i virksomheter som vi verken ville tillate i Norge eller som strengt tatt er forenlig med etisk forvaltning, sier Valen.

Oljefondet vokser i Israel  

Skeptiske borgerlige

Regjeringspartiene er lunkne til kravet fra småpartiene.

– Det er bred politisk enighet om at det må være en høy terskel for å utelukke hele bransjer fra pensjonsfondet, sier Svein Flåtten, Høyres finanspolitisk talsperson.

Fremskrittspartiets finanstalsmann, Roy Steffensen, mener at oljefondet ikke bør «bli et utenrikspolitisk verktøy for å blande seg inn i andre lands alkoholpolitikk».

– Vi har tapt omtrent 30 milliarder kroner på å trekke oss ut av blant annet tobakk, noe som viser at man må være på vakt mot nye særkrav som reduserer avkastningsmulighetene, sier Steffensen.

AVVISER: Roy Steffensen (Frp). Foto: Carina Johansen, NTB scanpix
 

Karusell

Han peker på at det stadig er «utallige» grupper som krever at oljefondet skal trekke seg ut av alt fra sukker og usunn mat til flyselskaper og forurensende biler.

– Vi bør være varsom med å kaste oss på en slik karusell. Vår jobb er å sørge for høyest mulig avkastning til moderat risiko, og da må vi være varsom med å komme med så mange politiske og velmenende begrensninger at våre barn og barnebarns fremtidige pensjonsforpliktelser blir ofret på ideologiens alter, sier Frp-politikeren.

– Husk at bare 0,1 prosent lavere avkastning betyr 7 milliarder kroner i året. Og hva får vi igjen for dette? Ikke noe. Det vil trolig ikke bli noe mindre alkoholforbruk selv om oljefondet selger seg ut av disse selskapene, sier Steffensen.

Ap og V på gli

Arbeiderpartiet og Venstre er imidlertid mer åpne for å gå i tenkeboksen.

– Ap har vært veldig tydelig på at det helsepolitiske argumentet bør være gjeldende når man vurderer å trekke seg ut. Akkurat diskusjonen om alkohol har vi ikke landet. Den er ny både på Stortinget og i Ap, sier Torstein Tvedt Solberg, Aps talsperson om oljefondet.

Han varsler at partiet vil se på dette i programprosessen fram til vårens landsmøte.

Venstre lukker ikke døra for å støtte en utredning, men vil diskutere saken internt først.

– Jeg er mer fornøyd med fondet bidrar til å bygge ut vann og sanitærforhold, for å si det slik, sier Ketil Kjenseth, helsepolitisk talsmann.

Les også: