RUSFRI SONE: Torhild Vige Gustavsen i Filadelfia Omsorgssenter og Endre Sagedal, daglig leder i Frikirken Kristiansand ved Q42, Filadelfia Kristiansand nybygg.  Foto: Silje Rognsvåg

– Kirker bør være alkoholfrie

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)