FORSKJELLIGE SYN: Leder av KrF
...
FORSKJELLIGE SYN: Leder av KrFs kvinner Mariam Rapp (t.v.) åpner for å diskutere ny abort-politikk. Nestleder Olaug Bollestad (t.h.) sier nei. Foto: Silje Rognsvåg
Uenige om KrFUs abort-vedtak
Del
Lederen for KrF Kvinner trosser nestlederen i partiet og åpner for å diskutere KrFUs nye abortpolitikk.

Med knappe to stemmers overvekt vedtok KrFU på landsmøtet i helgen et ja til selvbestemt abort. Ungdomsorganisasjonen mener nå det er kvinnen som skal ha det avgjørende ordet i abortspørsmålet.

I går gikk KrFs nestleder og helsepolitiske talskvinne Olaug Bollestad langt i å avvise at det er aktuelt med politikkendringer og uttalte at hun tror programmet som blir vedtatt på landsmøtet i 2017 kommer til å ligge tett opp til utkastet fra programkomiteen.

Bollestad: – Rett til liv ligger fast

Leder i Dagen: Et blikk inn i KrFs fremtid  

– Kvinnen må ha siste ordet

Mariam Rapp er leder for KrF Kvinner. Hun er enig med KrFU-leder Ida Lindtveit i at kvinnen må ha det avgjørende ordet i abortspørsmålet.

– Jeg mener forslaget ikke innebærer en realitetsendring i forhold til retten til vern av det ufødte liv, slik jeg leser dokumentet. Men det er vanskelig å komme forbi at kvinnen selv må ha det siste ordet. 

Hun mener at KrFUs nye politikk er i tråd med KrFs ønske om en ny lov som sikrer sterkere livsrett for det ufødte liv.  

– Jeg oppfatter ikke forslaget fra KrFU som en realitetsendring i forhold til substansen. Jeg oppfatter at KrFU står for at menneskeverdet gjelder fra unnfangelse til død, men presiserer at kvinnen skal ha det siste ordet. 

Rapp viser også til at man ønsker en rekke tiltak som skal virke abortforebyggende og hevder at ny forskning styrker argumentene til de som mener at livet gjelder fra unnfangelsen. 

 – Vi har alltid vært tydelige på at vi ikke har kjempet en kamp mot kvinnen, men for det ufødte liv. 

– Ingen endring i abortsynet

Kristelig Folkepartis ungdomsleder Ida Lindtveit var imidlertid klar overfor Dagen på at forslaget de vedtok på landsmøtet er en konkret politikkendring og understreket at man tidligere har tatt til orde for at avgjørelser om abort skal tas i dialog mellom kvinnen og legen, uten å si hvem som skal bestemme.

– På en måte har man kanskje ikke uttalt det før, men slik loven fungerer i dag så ligger det til grunn at det er kvinnen som har siste ordet i de tilfellene hun kan velge. Alternativet ville være å gå tilbake til nemndene. Men det betyr ikke noen endring i abortsynet, sier Rapp.

 – Kunne du ha stemt for et slikt forslag på KrFs landsmøte?

– Alt er skrevet i en kontekst, så jeg vil ikke binde meg til noen formuleringer, men jeg synes ikke det skal være tvil om at KrF står for livsvern fra unnfangelsen. Men om ting klargjøres i forholdet mellom individetikken og samfunnsetikken, så kan ikke jeg se at en slik klargjøring er gal.

Se også: