50 år med misjon til Nepal
Del
I 1954 startet organisasjonen United Mission to Nepal opp med misjonsarbeid i Nepal. ? Arbeidet i landet er ganske enestående i moderne misjonshistorie, sier tidligere misjonær Odd Hoftun.
Den Norske Tibetmisjon ble med i United Mission to Nepal (UNM) i 1955. Fra 1957 og nesten frem til dags dato har Odd og Tullis Hoftun vært utsendinger for Tibetmisjonen i landet.? Det er noen år siden vi var der ute begge to på fast basis, men jeg har hatt flere turer til Nepal inntil nylig, sier Odd Hoftun.I høst legger det pensjonerte ekteparet ut på foredragsturne fra Kristiansand til Trondheim for å fortelle om et, ifølge Hoftun, ganske unikt misjonsprosjekt.Bygde vannkraftverk? Alt misjonsarbeid til Nepal er nemlig organisert gjennom den internasjonale organisasjonen United Mission to Nepal. På grunn av sterke restriksjoner i landet, kunne vi ikke reise inn som vanlige misjonærer. Jeg reiste ut i rollen som ingeniør, og arbeidet i begynnelsen med byggingen av et sykehus. Senere var vi med å bygge opp et næringsliv i landet, og vi la til rette for at befolkningen kunne utnytte vannkraftsressurser, sier Hoftun.Det er nå 50 år siden UNM ble stiftet, etter et pålegg fra de lokale styresmaktene i Nepal, som bare ønsket å ha én organisasjon å forholde seg til. Tibetmisjonen er det største norske medlemmet i UNM. Senere har også Santalmisjonen/Normisjon, Pinsebevegelsen og Baptistsamfunnet blitt med i organisasjonen.Store utfordringerÅ være kristen utsending i Nepal har ikke alltid vært lett, synes Hoftun.? Forholdene i Nepal er vanskelige politisk. Befolkningen består av mange etniske grupper, og landet styres av et hindukongedømme som har undertrykt mange grupper. I det siste har en geriljabevegelse gått imot det eksisterende styret i landet, sier den pensjonerte ingeniøren.Men til tross for uroligheter, er resultatene fra 50 års misjonsarbeid positive. Hoftun anslår at 2-3 prosent av befolkningen på 25 millioner er kristne i dag.? Det er vanskelig å oppgi et eksakt tall. Men da arbeidet begynte i 1954, var det ingen kristne i Nepal. I India fantes det imidlertid flere utflyttede, kristne nepalere, og disse var til god hjelp for misjonen under oppstarten, sier Odd Hoftun.Helge Johan Stautland, KPK