Folket er mellom dem som vil b
...
Folket er mellom dem som vil bevare og dem som vil liberalisere abortloven. På bildet ser man SV-leder Audun Lysbakken i debatt med KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
Abortsaken splitter folket i fersk TV 2-måling
Del
Folket er delt i to mellom de som vil bevare dagens abortlov og de som vil utvide kvinners rett til selvbestemt abort utover svangerskapets 12. uke.

I den ferske målingen Kantar har gjennomført for TV 2 svarer 49,7 prosent atde ønsker å bevare dagens abortlov, som gir kvinner i Norge rett til selvbestemt abort fram til uke 12 i svangerskapet.

– Når SV og Arbeiderpartiet går så langt, og ønsker fri abort til levedyktighet, så tror jeg det er en sak som mobiliserer mange verdibevisste velgere, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til kanalen.

33,3 prosent mener retten til selvbestemt abort bør utvides til uke 18, mens 13,2 prosent mener retten til selvbestemt abort bør utvides fram til fosteret ansees å være levedyktig, som i dag regnes til uke 22. 3,7 prosent har svart «en annen ordning».

– Ønsket om en utvidelse er stort. Det vi skal gjøre nå er å danne en allianse med alle de andre partiene som ønsker det, og det er der det kommer til å stå nå, skal vi ha en utvidelse eller ikke. Jeg tror tiden er moden for det, sier SV-leder Audun Lysbakken.

politikk-abort-måling,innenriks,nyheter,politikk,Politiske partier,norge,Riksnyheter,audun lysbakken,kjell ingolf ropstad,KrF