Funksjonshemmede rammes hardt av pandemien
Mange funksjonshemmede og kronisk syke har fått dårligere psykisk og fysisk helse under pandemien, viser en undersøkelse fra FFO.
Mange funksjonshemmede og kronisk syke opplever å få dårligere helse, både fysisk og psykisk, under koronapandemien. 18 prosent oppgir å ha fått dårligere funksjonsevne. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Mange funksjonshemmede og kron
...
Mange funksjonshemmede og kronisk syke opplever å få dårligere helse, både fysisk og psykisk, under koronapandemien. 18 prosent oppgir å ha fått dårligere funksjonsevne. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Del

I undersøkelsen fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), som er omtalt av TV 2 , kommer det fram at 34 prosent av de spurte oppga å ha opplevd forverring i den fysiske helsetilstanden, økte smerter og ubehag.

24 prosent oppga at den psykiske helsetilstanden har blitt forverret, mens 18 prosent sier de har opplevd forverret funksjonsgrad. Rundt 1.000 personer har svart på undersøkelsen, skriver kanalen.

– Stopp i trenings- og behandlingstilbud har ført til dårligere funksjonalitet og mer smerter og ubehag, sier FFO-generalsekretær Lilly Ann Elvestad.

FFOs interessepolitisk leder Berit Therese Larsen mener tallene er bekymringsverdige.

– Behandlingstilbud og tjenester burde ha kommet på plass i større grad da samfunnet ble åpnet opp igjen etter nedstengningen i vår. Det gjelder spesielt kommunenes oppfølging og tilbud, sier hun.

FFO ber regjeringen komme på banen med en tiltaksplan for hvordan funksjonshemmede og kronikere kan ta igjen tapene av helse, funksjon, tjenester og tilbud.

korona-pandemi-helsehjelp,innenriks,nyheter,Medisin og helse,sykdom,norge,Riksnyheter,funksjonshemmede,funksjonshemming,lilly ann elvestad,ffo,berit therese larsen