Færre er positive til tros- og livssynssamfunn
Under halvparten av de spurte sier at tros- og livssynssamfunn bidrar til positive verdier, ifølge en undersøkelse. Tallet er imidlertid noe høyere blant yngre.
En liten andel av dem under 45 år tror på Gud, men et flertall er positive til tros- og livssynssamfunn. Illustrasjonsfoto: Solveig Vikene / NTB
En liten andel av dem under 45
...
En liten andel av dem under 45 år tror på Gud, men et flertall er positive til tros- og livssynssamfunn. Illustrasjonsfoto: Solveig Vikene / NTB
Del
login bli abonnent
tro-undersøkelse,innenriks,nyheter,Religion og livssyn,kristendom,norge,Riksnyheter,trossamfunn,human-etisk forbund,pål ketil botvar,gud