Vatikanet klargjør: Film tar pavens uttalelser ut av kontekst
I en offisiell uttalelse fra Vatikanet heter det at pave Frans' uttalelser om likekjønnede partnerskap er tatt ut av sammenheng.
Pavens uttalelser er tatt ut av sammenheng, heter det fra Vatikanet. Foto: Alessandra Tarantino, AP, NTB
Pavens uttalelser er tatt ut a
...
Pavens uttalelser er tatt ut av sammenheng, heter det fra Vatikanet. Foto: Alessandra Tarantino, AP, NTB
Del
login bli abonnent
Vatikanet-paven-partnerskap,utenriks,nyheter,Sosiale forhold,kristendom,global,pave frans,vatikanet,den romersk-katolske kirke