Færre barn og unge på barnevernstiltak
54.592 barn og unge fikk tiltak gjennom barnevernet i 2019. Det er rundt 1.000 færre enn året før, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB)
Det var færre barn på barnevernstiltak i fjor enn året før. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Det var færre barn på barnever
...
Det var færre barn på barnevernstiltak i fjor enn året før. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Del

44.821 fikk hjelpetiltak, som i hovedsak er tiltak som settes inn mens barnet bor hos sine foreldre, mens 9.771 fikk omsorgstiltak, som blant annet kan innebære at barnet blir satt i fosterhjem eller på institusjon, viser statistikken .

I alt kom det nesten 58.000 meldinger til barnevernet i løpet av 2019, og det ble startet 46.864 undersøkelser.

Samtidig blir det stadig flere årsverk i barnevernet. I 2019 var det 6.243 årsverk, som er 90 flere enn i 2018. Siden 2010 har antallet årsverk i barnevernet økt med rundt 2.700.

barn-barnevernstiltak,innenriks,nyheter,Sosiale forhold,Familie og barn,norge,Riksnyheter,barnevern,barnevernet,fosterhjem,adopsjon,barnevernsbarn,barn,foreldre