DIGITALT MISJONSMØTE: Torsdag
...
DIGITALT MISJONSMØTE: Torsdag kveld arrangerte NMS et digitalt misjonsmøte. Preses Olav Fykse Tveit og generalsekretær Helge Gaard ble intervjuet av Jan Arild Holbek. Foto: Martin Eikeland
Misjon utgått på dato?
Del
– Om vi slutter å se utenfor egne grenser, vil det på lang sikt være et stort tap for oss, sier kirkeleder.

Helge Gaard, nytilsatt generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap, skulle egentlig vært på misjonsturné denne våren sammen med forfatter og musiker Levi Henriksen. Slik ble det ikke.

Men torsdag kveld arrangerte NMS til digitalt misjonsmøte i gjenbruksbutikken på Ski, like utenfor Oslo. Levi Henriksen deltok med sang, og preses Olav Fykse Tveit var invitert inn for å snakke om misjon sammen med Gaard. Temaet for samtalen var: Er misjon gått ut på dato?

– Vil fortsatt være til stede

I en samtale med tidligere Vårt Land-journalist Jan Arild Holbek fortalte Tveit litt fra sin oppvekst med jevnlige besøk av misjonærer og pugging av byer på Madagaskar. Første gang han gikk til nattverd skjedde på en misjonsleir.

– Det som hørte familien til var også mitt, konkluderte han.

Inntil for 30 år siden var Norge det landet i verden som hadde flest misjonærer i forhold til folketallet. Slik er det ikke lenger. Gaard måtte svare på om de kommer til å slutte å sende ut misjonærer.

– Vi ser at det er vanskelig for nordmenn å binde seg over lengre tid. I tillegg må det tilpasses et stort sikkerhets- og skoleopplegg. Men det er ikke slutt på å sende ut nordmenn. Vi vil fortsatt være til stede og knytte bånd, sa han.

– Mer enn takkoffer

Tveit sa at han håpet at norske kvinner og menn fortsatt vil være med og ta et tak for misjon ute.

– Jeg tror det vil være uheldig og galt hvis vi som kirke i Norge bare er opptatt av å bidra til hvordan vi kan dele evangeliet her. Det har noe med solidaritet å gjøre. Misjon er diakonalt arbeid og det styrker kirkene i sitt arbeid med å være kirke. Om vi slutter med det, slutter vi å se utenfor egne grenser. Det vil på lang sikt ikke bare være dumt for dem der ute, men et stort tap for oss, sa Tveit.

På spørsmålet om Den norske kirke er en misjonerende kirke, svarte Gaard, som inntil nylig var prost på Karmøy, at der har man mye å gå på.

– Vårt misjonsengasjement må bli mer enn et takkoffer. Det må være noe som lever i oss, sa han.

Kristendommen bedre enn islam?

Holbek viste til et intervju i Vårt Land med en muslimsk samfunnsdebattant og stilte to spørsmål: Hvorfor bør han bli kristen? Og er den kristne tro bedre enn islam?

– Det tror jeg ikke er vår oppgave å si eller å bedømme. Vår oppgave er å forkynne evangeliet og så er det opp til hvert enkelt menneske å vurdere hva en vil ha som sin tro og sin overbevisning. Den der konkurransetematikken og terminologien passer ikke inn i den sammenhengen, i alle fall skal vi ikke bruke den, sa Tveit.

– Den kan vi ta ut i fotball, repliserte Gaard og la til at kanskje er vi litt forsiktige i møte med muslimer.

Han viste til en samtale med en muslim som besøkte ham på kontoret.

– Han var en sekulær muslim som ønsket å bli kristen. Han hadde hatt en drøm om Jesus som kalte på ham og ønsket nå å bli døpt.

Da prosten utfordret ham på hvordan det ville være for familien, fikk han til svar at det spilte ingen rolle. Han ville bare bli døpt.

Gleden ved det kristne fellesskapet

Tveit trakk senere i samtalen fram gleden ved å få være kristen og tilhøre det kristne fellesskapet. Det er noe av det han tar med seg fra årene som leder for Kirkenes Verdensråd.

– Det beriker livet. Ikke som en flukt, men det gir styrke til å være der vi er. Jeg håper å kunne ta med meg gudstjenestegleden inn i jobben som preses, sa han.

Tveit sa videre at hans håp er at norske kristne kan erfare at tro handler om mye mer enn at «Gud fins».

– Vi tilhører et fellesskap. Gud forsvinner ut av virkeligheten her i motsetning til i mange kulturer, opplever han.

Den Norske Kirkes Misjonsselskap?

NMS har tradisjonelt hatt tettest forhold til kirkens struktur og prester. Kunne det vært aktuelt å gjøre organisasjonen til Den Norske Kirkes offisielle misjonsselskap, ville Holbek vite.

– Jeg tror ikke det hadde hjulpet, sa Gaard og viste til at det har vært gjort i enkelte land og at det har vist seg å ikke være en suksess.

– Jeg tror det er noe verdifullt med at NMS kan minne kirken på engasjementet for misjon, sa han.

Fykse la til at Den Norske Kirke har et misjonsoppdrag helt uavhengig av om det fins misjonsorganisasjoner. Han mente at modellen vi har nå med norske misjonsorganisasjoner er god.

Hele intervjuet kan ses her: https://www.facebook.com/watch/?v=1335415990180641

helge gaard,det norske misjonsselskap,levi henriksen,nms,ski,oslo,olav fykse tveit,jan arild holbek,misjon,evangeliet