Borgerlig flertall stiller krav til ny barnelov
Partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF på Stortinget vil sikre at barn blir hørt i den nye barneloven som er på trappene.
Høyres Kristin Ørmen Johnsen har stortingsflertallet bak seg i kravet om at en ny barnelov må være i tråd med FNs barnekonvensjon. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Høyres Kristin Ørmen Johnsen h
...
Høyres Kristin Ørmen Johnsen har stortingsflertallet bak seg i kravet om at en ny barnelov må være i tråd med FNs barnekonvensjon. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Del

Torsdag er det duket for debatt om barnevernet i Stortinget, etter at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) holdt sin redegjørelse om saken tirsdag. Regjeringen jobber nå med en ny barnelov og en ny barnevernslov.

I en fersk rapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kommer det fram at barnevernet ikke snakker med barna i 40 prosent av sakene.

Det reagerer Høyres Kristin Ørmen Johnsen på.

– Flere rapporter fra Helsetilsynet og Bufdir viser at barns rettigheter ikke ivaretas godt nok, sier hun til NTB.

Ørmen Johansen peker på at begge de nye lovene vil være svært viktige for rettighetene til barn og unge.

På vegne av de fire borgerlige partiene, som sammen har flertall, fremmer hun torsdag dermed forslag om at regjeringen må sikre at forslagene til ny barnevernlov og ny barnelov er i tråd med Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og FNs barnekonvensjons prinsipper om barns rett til informasjon, til å bli hørt, beslutninger til barnets beste og barns rett til privatliv

barnelov-konvensjoner,innenriks,nyheter,politikk,Familie og barn,norge,Riksnyheter,bufdir,kristin ørmen johnsen,emk,fn,barnelov,barn,barnevern,barnevernet