Rapport: Fire av ti barn får ikke komme til orde i barnevernssaker
Fire av ti barnevernsbarn blir ikke snakket med i saker om dem eller familien deres, viser en ny rapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Bildet viser barnevernstjenesten i Bærum. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix
Bildet viser barnevernstjenest
...
Bildet viser barnevernstjenesten i Bærum. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix
Del

I tilfeller hvor barnevernet snakket med barna i sine undersøkelser, ble det oftere satt i verk tiltak, skriver Vårt Land .

For barn over seks år endte 43 prosent av sakene med tiltak i slike tilfeller. Uten samtale var tallet 26 prosent.

Dersom barn over sju år ikke blir snakket med, skal behandleren begrunne hvorfor ikke. Det har kun skjedd i ett av fem tilfeller, ifølge rapporten.

– Dette er klart i strid med det gjeldende lovverket og tidligere anbefalinger. Funnene viser at det fremdeles er potensial for å snakke med flere barn, står det.

I saker hvor det ble begrunnet hvorfor barna ikke ble snakket med, er de vanligste årsakene blant annet alder, at barnet var i kontakt med andre instanser eller ønske fra barnet eller foreldrene.

Forskere fra Norce, Universitetet i Bergen (UiB), NTNU og Universitetet i Tromsø (UiT) har gått gjennom 1.123 saker fra 2015 til 2017 og sett på barns medvirkning. Rapporten, som ble lagt fram fredag, er del av et prosjekt fra Bufdir som ser på hvordan barnevernet undersøker saker.

barnevernet-barn-rapport,innenriks,nyheter,Sosiale forhold,Familie og barn,norge,Riksnyheter,barnevern,barnevernet,barn,foreldre,foreldrerett,bufdir,barne-, ungdoms og familiedirektoratet