Ytringsfrihetskommisjon opprettet – Dagens sjefredaktør er medlem
Hatefulle ytringer, falske nyheter og ytringsfrihet under press blir sentralt for den nye ytringsfrihetskommisjonen som ble presentert fredag 14. februar.
Dagens sjefredaktør, Vebjørn Selbekk, er blitt utnevnt til medlem av Ytringsfrihetskommisjonen. Her fra et møte i Kringkastingsrådet i fjor. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix
Dagens sjefredaktør, Vebjørn S
...
Dagens sjefredaktør, Vebjørn Selbekk, er blitt utnevnt til medlem av Ytringsfrihetskommisjonen. Her fra et møte i Kringkastingsrådet i fjor. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix
Del

Kulturminister Abid Raja (V) presenterte fredag den nye kommisjonen som skal ledes av Kjersti Løken Stavrum.

Med seg får Løken Stavrum blant andre rapperen Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra gruppen Karpe, mediekritiker Anki Gerhardsen, samfunnsdebattant Kjetil Rolness og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

– Kommisjonens medlemmer gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet. Felles for medlemmene er at de har et sterkt engasjement for ytringsfriheten, og at de – på hvert sitt felt – har markert seg i samfunnsdebatten, sier Raja.

– Ytringsfrihet under press

Kommisjonen skal blant annet ta for seg tiltak mot falske nyheter. Det var Rajas forgjenger Trine Skei Grande (V) som i fjor høst kunngjorde at regjeringen ville nedsette en slik kommisjon.

Bakgrunnen var at de siste årenes revolusjon innen medier og kommunikasjonsteknologi har styrket ytringsfriheten, men også satt den under press.

Mangfoldig gruppe

Løken Stavrum, som er tidligere redaktør og medieleder, og i dag er administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, får med seg en mangfoldig gruppe på til sammen 18 medlemmer i arbeidet.

Bland dem er også redaktør Bård Borch Michalsen, Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter, og Rødt-politiker Mimir Kristjansson.

– Våre muligheter til å ytre oss og motta informasjon er dramatisk endret siden 1999 da den forrige kommisjonen la fram sin innstilling. Denne kommisjonens oppdrag er å kartlegge de nye vilkårene for ytringsfrihet og bidra til nødvendige endringer og avklaringer, sier Løken Stavrum.

Fremme deltakelse i samfunnsdebatten

En sentral oppgave for kommisjonen er å vurdere tiltak for å fremme bred deltakelse i samfunnsdebatten og tiltak for å motvirke spredning av hatefulle ytringer i sosiale medier.

De skal også drøfte nye medier med portvaktfunksjoner, som noen sosiale medier, kan bidra til at disse funksjonene blir praktisert i tråd med prinsippene om ytringsfrihet, etterrettelighet og uavhengighet.

Raja viser til at kommisjonen skal se hen til både sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammer i diskusjonen rundt ytringsfrihet.

Kritiserer vidt mandat

Mandatet fra Kulturdepartementet er vidt, påpeker ekspert på ytringsfrihet og jurist Anine Kierulf. Hun mener kommisjonen er viktig for å fremme økt bevisstgjøring og hente inn kunnskap om ytringsfrihetens stilling i en digital tidsalder.

Hvorvidt innspill fra en regjeringsoppnevnt kommisjon vil ende med at folk endrer oppførselen i kommentarfeltene, er hun usikker på.

– Jeg vet ikke i hvilken grad de kan komme med bidrag for å endre kommunikasjonskulturen, sier Kierulf til NTB.

Mandatet gir gruppen i oppdrag å se på ytringsfrihetens stilling i Norge i dag og hente erfaringer fra ulike grupper i samfunnet. Det omfatter også en rekke tiltak:

  • Fremme bred deltakelse i det offentlige ordskiftet.
  • Legge til rette for velfungerende kanaler for formidling av informasjon og samfunnsdebatt.
  • Se på ytringer som er beskyttet av ytringsfriheten, men som er problematiske fordi det reduserer utsatte gruppers reelle muligheter for deltakelse.
  • Bekjempe desinformasjon og påvirkningskampanjer i det offentlige rom.
  • Fremme motstandsdyktighet og kritisk medieforståelse hos folk flest.
  • Motvirke spredning av ulovlig og skadelig innhold på elektroniske plattformer og sosiale nettverk. Vurdere internasjonalt samarbeid og eventuelt regulering.
  • Vurdere pressens rolle. Blant annet se på om trusler og hets mot journalister kan føre til selvsensur.
ytringsfrihet-medlemmer,innenriks,nyheter,politikk,Massemedier,norge,Riksnyheter,vebjørn selbekk,ytringsfrihetskommisjon