Sørlendingene mest skeptiske til homofil sex
Flere på Sørlandet enn i resten av landet har motforestillinger mot homofile som har sex. Spesielt konservative kristne eller i frimenigheter er skepsisen stor.
Hver fjerde sørlending er skeptisk til homofil praksis. På bildet ser vi Kristiansand. Foto: Adobe Stock
Hver fjerde sørlending er skep
...
Hver fjerde sørlending er skeptisk til homofil praksis. På bildet ser vi Kristiansand. Foto: Adobe Stock
Del
login bli abonnent
bibelbelte-homofile,innenriks,nyheter,Religion og livssyn,kristendom,norge,agder,homofil sex,sørlandet,bibelbeltet,homofili