bokanmeldelse
Oppvisning i rå volds
utøvelse
Del
Den spanske borgerkrigen ble en symboltung markering av striden mellom ytre høyre og ytre venstre i den europeiske politikken 
i mellomkrigstida.
login bli abonnent
borgerkrig,bokanmeldelse,nazister,francisco franco,katolisisme,andre verdenskrig