reagerer: Øivind Benestad i Mo
...
reagerer: Øivind Benestad i MorFarBarn ber KrFUs landsmøte avvise forslag som snevrer inn friskolers mulighet til å droppe homofilt samlevende søkere til stillinger. Foto: Birgit Opheim
Kaller KrFU-forslag om friskoleansatte for «illojalt bakholdsangrep»
Del
Øivind Benestad i Stiftelsen MorFarBarn reagerer sterkt på et KrFU-forslag om att «friskolene ikke skal kunne diskriminere søkere ved utlysning av stillinger».

– Dette er manipulerende språkbruk, skriver Benestad i en e-post om forslaget som skal opp til debatt på KrFUs landsmøte til helgen.

– Friskolers frihet til å ansette folk i tråd med skolens verdigrunnlag har ingenting med diskriminering å gjøre. Det handler derimot om private institusjoners selvsagte rett til å handle i tråd med sitt eget verdigrunnlag, visjoner og mål, fortsetter Benestad.

Han er daglig leder i Stiftelsen MorFarBarn.

Dagen omtalte KrFU-forslaget på mandag.

I dag har friskoler mulighet til å vektlegge samlivsform ved ansettelser.

Loven slår fast at man ikke skal diskriminere for samlivsform, religion eller livssyn ved ansettelser, men friskoler får unntak for loven når formålet er å fremme bestemte livssyn eller religiøse syn og arbeidstakers stilling vil ha betydning for å gjennomføre formålet.

– Korttenkt og overfladisk

Benestad peker på at skolene kan ha «saklige og velbegrunnede verdiprioriteringer på grunnlag av objektive kriterier» som at «ekteskapet er Guds skaperordning for mann og kvinne, at likekjønnet ekteskap bryter med Guds skapervilje og bud, at barn har en guddommelig rett på sin egen mor og far, og at kjønn ikke er en sosial konstruksjon».

At et mindretall i KrFUs landsstyre ønsker å snevre inn friskolers muligheter til å droppe homofilt samlevende ansatte, mener Benestad er «uforståelig og deprimerende», «korttenkt og overfladisk - og delvis utdatert».

– Ja, mange vil kalle det et alvorlig og illojalt bakholdsangrep på alle kristne institusjoner som har en bibelsk og tydelig etisk verdiforankring. Å stå for og forsvare slike bibelske verdier bør være en selvsagt og grunnleggende rettighet i et demokratisk samfunn. Å frata skoler og institusjoner denne retten vil være totalitært og i strid med demokratiske og pluralistiske idealer, sier han.

Utfordrer KrFU

Han understreker at det ikke bare er snakk om eventuelt å åpne for homofilt samlevende, men «seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk».

– Dette må KrFU ta på ramme alvor. Å særbehandle homofili er ikke lenger mulig. Homofilt samliv er bare en liten del av en stor pakke der ting hører sammen og alt gjør samme krav på å bli likestilt: homo, bi, poly, trans, pan, ikke-binær, sadomasochisme, osv. Å si ja til én eller to varianter, men nei til de andre, vil trolig bli umulig, både i forhold til lovverket, politikere og aktivister.

Ut mot karakteristikker

Fylkesleder Simen Bondevik i Viken KrFU er blant dem som støtter endringsforslaget. Han mener på at det er en vanskelig debatt med ulike hensyn som må veies opp mot hverandre. Selv har han tvilt seg fram til at diskriminering av homofilt samlevende ved ansettelser er verre enn å gå på tvers av skolenes trosfrihet.

– Utgangspunktet mitt er at man ikke skal nektes en jobb på bakgrunn av hvem man elsker, sier han.

Videre har han full forståelse for Benestads standpunkt i saken.

– Men uansett hva man mener om saken må det være rom for debatt uten å bruke karakteristikker som deprimerende, utdatert, manipulerende og overfladisk. Jeg ser frem til en saklig debatt om saken på KrFUs landsmøtet, forhåpentligvis uten slike karakteristikker av meningene til hverandre, sier fylkeslederen.

– Ikke diskriminering

Benestad får støtte for sitt syn på saken fra Hadle Rasmus Bjuland, som er innstilt som 1. nestleder i KrFU. I likhet med flertallet i KrFUs landsstyre er Bjuland negativ til endringsforslaget som landsmøtet skal debattere. Han mener det ikke er snakk om diskriminering når friskoler kan velge bort søkere som er i kjønnsnøytrale ekteskap.

– Friskoler må få gjøre ansettelser på grunnlag av sitt verdisyn. De må få bevare friheten de har som friskole. Hvis ikke, blir det veldig problematisk. Men jeg er trygg på at landsmøtet ikke vil vedta dette, sier Bjuland.

ansettelse,homofilt ekteskap,krfu,krfu landsmøte,øivind benestad,morfarbarn